อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ข่าวโดย ปัญญาภรณ์  เทมะธนานนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ข่าวโดย ปัญญาภรณ์ เทมะธนานนท์

อบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SM SS)

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวจาก สมป.อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวการศึกษา


ข่าวการศึกษา โดย...ครูไทยดอทอินโฟ www.kruthai.info โรงเรียนในสังกัด 4.bp.blogspot.com 4.bp.blogspot.com
 
Top