ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2557 ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2557 ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***กิจกรรม ช.ว.*** วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

อ่านเพิ่มเติม »

มอบเงินบริจาคให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี  ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มอบเงินบริจาคให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***ร่วมด้วย ช่วยกัน ช.ว.***จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557ที่ผ่านมา ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557...

อ่านเพิ่มเติม »

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ช.ว.ที่ร่วมการแข่งขันกีฬา สพม.29 "สพม.เกมส์" ครั้งที่ 2  ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ช.ว.ที่ร่วมการแข่งขันกีฬา สพม.29 "สพม.เกมส์" ครั้งที่ 2 ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***กิจกรรม ช.ว.***เช้าวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 08.15 น. หลังพิธีเคารพธงชาติ นายวัชรินธร วันสุดล ผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตรให...

อ่านเพิ่มเติม »

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 และการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 และการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***กิจกรรม ช.ว.*** ช่วงวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 คณะครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคมได้อุทิศตนต่อสถานศึกษา มาปฏิบัติราชการในวันหยุด จัดประชุม...

อ่านเพิ่มเติม »

มอบเกียรติบัตร ให้ครูและนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน ตามโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ ม.อุบลฯ และ ม.ราชภัฏอุบลฯ  ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตร ให้ครูและนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน ตามโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ ม.อุบลฯ และ ม.ราชภัฏอุบลฯ ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***รอบรั้ว ช.ว.***วานนี้ วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.35 น. โรงเรียนชานุมานวิทยาคม โดยนายวัชรินธร วันสุดล ผู้อำนวยการได้มอบเกี...

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะที่ปรึกษางานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา  ข่าวโดย ท่านวัชรินธร  วันสุดล ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะที่ปรึกษางานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ข่าวโดย ท่านวัชรินธร วันสุดล ผู้อำนวยการ

**ข่าวเด่น ช.ว. *** โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ต้อนรับคณะที่ปรึกษางานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ตรวจเยี่ยมนักเรียน...

อ่านเพิ่มเติม »

มอบเกียรติบัตรมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***รอบรั้ว ช.ว.***เช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. โรงเรียนชานุมานวิทยาคมได้มอบเกียรติบัตร การจัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดใ...

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห์งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห์งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***กิจกรรม ช.ว.***เช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.15 น. โรงเรียนชานุมานวิทยาคม มีพิธีมอบเกียรติบัตรหลายรายการ เนื่องในสัปดาห์...

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวจาก สมป.อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวการศึกษา


ข่าวการศึกษา โดย...ครูไทยดอทอินโฟ www.kruthai.info โรงเรียนในสังกัด 4.bp.blogspot.com 4.bp.blogspot.com
 
Top