อบรมหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Survival Swimming Curriculum ข่าวโดย นางสุภัค  ถนอมพันธ์ อบรมหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Survival Swimming Curriculum ข่าวโดย นางสุภัค ถนอมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นตัวแทนโรงเรียนชานุมานวิทยาคมร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ Qushujie จากมหาวิทยาลัย Zhanjiang Normal University ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเป็นตัวแทนโรงเรียนชานุมานวิทยาคมร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ Qushujie จากมหาวิทยาลัย Zhanjiang Normal University ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

 พิธีบายศรีสู่ขวัญ ครู จู เหวน ฮุย นางสาวอินสา ข่าวโดย เศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ครู จู เหวน ฮุย นางสาวอินสา ข่าวโดย เศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี

อ่านเพิ่มเติม »

ติว ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข่าวโดย อุไรวรรณ รักมิตร ติว ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข่าวโดย อุไรวรรณ รักมิตร

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรมาตรฐานสากล (world class)สู่หลักสูตรสถานศึกษา ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร อบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรมาตรฐานสากล (world class)สู่หลักสูตรสถานศึกษา ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

การสัมมนา แนวทางการปฎิรูปการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนไทย  ข่าวโดย วัชรินธร วันสุดล ผู้อำนวยการ การสัมมนา แนวทางการปฎิรูปการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนไทย ข่าวโดย วัชรินธร วันสุดล ผู้อำนวยการ

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวจาก สมป.อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวการศึกษา


ข่าวการศึกษา โดย...ครูไทยดอทอินโฟ www.kruthai.info โรงเรียนในสังกัด 4.bp.blogspot.com 4.bp.blogspot.com
 
Top