งานวันสุนทรภู่  ข่าวโดย รณิดา กฤษฎาชาตรี   งานวันสุนทรภู่ ข่าวโดย รณิดา กฤษฎาชาตรี

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ข่าวโดย ขนิษฐา ใกล้ผล อบรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ข่าวโดย ขนิษฐา ใกล้ผล

อ่านเพิ่มเติม »

การประเมินภายในจากต้นสังกัด ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร การประเมินภายในจากต้นสังกัด ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Survival Swimming Curriculum ข่าวโดย นางสุภัค ถนอมพันธ์ อบรมหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Survival Swimming Curriculum ข่าวโดย นางสุภัค ถนอมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม »

การแสดงสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ข่าวโดย วาสนา ไกรแก้ว การแสดงสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ข่าวโดย วาสนา ไกรแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารวิชาการ จัดประชุมบุคลากรวิชาการเพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตามพรรณนางานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร กลุ่มบริหารวิชาการ จัดประชุมบุคลากรวิชาการเพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตามพรรณนางานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2557 ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

จัดประชุมบอร์ดบริหารโรงเรียนชานุมานวิทยาคม เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร จัดประชุมบอร์ดบริหารโรงเรียนชานุมานวิทยาคม เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมปลูกต้นลีลาวดีบริเวณรั้วด้านหน้าของโรงเรียน ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร ร่วมปลูกต้นลีลาวดีบริเวณรั้วด้านหน้าของโรงเรียน ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ “ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนประจำปีการศึกษา 2557” ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร โครงการ “ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนประจำปีการศึกษา 2557” ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวจาก สมป.อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวการศึกษา


ข่าวการศึกษา โดย...ครูไทยดอทอินโฟ www.kruthai.info โรงเรียนในสังกัด 4.bp.blogspot.com 4.bp.blogspot.com
 
Top