ศึกษาดูงาน การใช้โปรแกรม SMSS อย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนปทุมราชวงศา ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน การใช้โปรแกรม SMSS อย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนปทุมราชวงศา ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***รอบรั้ว ช.ว.***เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม นำโดยนายวรศักดิ์ กฤษฎาชาตรี รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูหัวหน้ากลุ...

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ข่าวโดย จิติภา  ปรัชญานุวัตร ประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ช.ว. พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ช.ว.

***กิจกรรม ช.ว.***เช้าวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน เพื่อเป็นการ...

อ่านเพิ่มเติม »

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ข่าวโดย เศรษฐพัส  สุวรรณแสนทวี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ข่าวโดย เศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี

อ่านเพิ่มเติม »

สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***กิจกรรม ช.ว.***เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายวัชรินธร วันสุดล ผู้อำนวยการและคณะครูได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ตลอดจนเฝ้าระวังสถา...

อ่านเพิ่มเติม »

นิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในพื้นที่อำเภอชานุมาน  ข่าวโดย วัชรินธร  วันสุดล ผู้อำนวยการ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในพื้นที่อำเภอชานุมาน ข่าวโดย วัชรินธร วันสุดล ผู้อำนวยการ

       วันที่ 19 สิงหาคม 57 ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น. คณะกรรมการนิเทศติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านบุญยื...

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา (SMSS) การอบรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา (SMSS)

***กิจกรรม ช.ว.***ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ได้ดำเนินการอบรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา (SMSS) โดยไ...

อ่านเพิ่มเติม »

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

* ***รอบรั้ว ช.ว.***เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ทางอำเภอชานุมานได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามง...

อ่านเพิ่มเติม »

โรงเรียนชานุมานมานได้พร้อมใจจัดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชานุมานมานได้พร้อมใจจัดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์

***กิจกรรม ช.ว.***วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 06.30 น.โรงเรียนชานุมานมานได้พร้อมใจจัดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง...

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมเรื่อง “การปฏิบัติการขยายผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)”  ข่าวโดย  จิติภา  ปรัชญานุวัตร อบรมเรื่อง “การปฏิบัติการขยายผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)” ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวจาก สมป.อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวการศึกษา


ข่าวการศึกษา โดย...ครูไทยดอทอินโฟ www.kruthai.info โรงเรียนในสังกัด 4.bp.blogspot.com 4.bp.blogspot.com
 
Top