อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามโครงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ห้องเรียน ข่าวโดย ปัญญาภรณ์ เทมะธนานนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามโครงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ห้องเรียน ข่าวโดย ปัญญาภรณ์ เทมะธนานนท์

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 ข่าวโดย วาสนา  ไกรแก้ว กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 ข่าวโดย วาสนา ไกรแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข่าวโดย จินตหรา อ่อนโยน อบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข่าวโดย จินตหรา อ่อนโยน

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมการประชุมสัมมนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.29 ปี 2557 ข่าวโดย วรยุทธ จันทร์กอง อบรมการประชุมสัมมนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.29 ปี 2557 ข่าวโดย วรยุทธ จันทร์กอง

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ข่าวโดย วาสนา ไกรแก้ว พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ข่าวโดย วาสนา ไกรแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

แข่งขันสาระภัญญะที่วัสระเกษอำนาจเจริญ ข่าวโดย สมพงษ์ มัฐผา แข่งขันสาระภัญญะที่วัสระเกษอำนาจเจริญ ข่าวโดย สมพงษ์ มัฐผา

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูมัธยมศึกษา ศูนย์อีริค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( Eric Network Training Programme 2014) ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูมัธยมศึกษา ศูนย์อีริค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( Eric Network Training Programme 2014) ข่าวโดย จิติภา ปรัชญานุวัตร

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวจาก สมป.อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวการศึกษา


ข่าวการศึกษา โดย...ครูไทยดอทอินโฟ www.kruthai.info โรงเรียนในสังกัด 4.bp.blogspot.com 4.bp.blogspot.com
 
Top