***กิจกรรม ช.ว.***ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ได้ดำเนินการอบรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา (SMSS) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนอำนาจเจริญ คือนายธานินทร์ ธานี และวิทยากรจากโรงเรียนปทุมราชวงศา คือ นายเจษฎา ศิริโภค ซึ่งมีนายอมต รบกล้า จากโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมอบรมกับบุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศ ช.ว. เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย การสร้างเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับระบบ SMSS บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Advertisement

3 ความคิดเห็น:

ข่าวจาก สมป.อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวการศึกษา


ข่าวการศึกษา โดย...ครูไทยดอทอินโฟ www.kruthai.info โรงเรียนในสังกัด 4.bp.blogspot.com 4.bp.blogspot.com
 
Top