***กิจกรรม ช.ว.*** ช่วงวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 คณะครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคมได้อุทิศตนต่อสถานศึกษา มาปฏิบัติราชการในวันหยุด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 และการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 โดยพร้อมเพรียง มีนายวัชรินธร วันสุดล ผู้อำนวยการเป็นประธาน ส่วนกิจกรรมประกอบไปด้วย การสรุปผลการดำเนินในรอบที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรมSMSS และการเขียนแผนฯ ปีงบประมาณ 2558 ในช่วงท้ายนายวัชรินธร วันสุดลได้กล่าวชื่นชมคณะครูในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถและมีความเสียสละ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวจาก สมป.อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวการศึกษา


ข่าวการศึกษา โดย...ครูไทยดอทอินโฟ www.kruthai.info โรงเรียนในสังกัด 4.bp.blogspot.com 4.bp.blogspot.com
 
Top