***กิจกรรม ช.ว.*** วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบ 1 เมษายน -30 กันยายน 2557 ช่วงเวลา 15.30-17.30 น. ซึงครูทุกคนต้องร่วมรับการประเมินโดยมีนายวรศักดิ์ กฤษฎาชาตรี รองผู้อำนวยการและนางนวนิตย์ เชาวนะกิจ รก.รองผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมิน ส่วนการประเมินประกอบไปด้วย การนำเสนอภาพรวมแต่ละกลุ่มสาระฯ การประเมินจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการปฎิบัติงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวจาก สมป.อำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ข่าวการศึกษา


ข่าวการศึกษา โดย...ครูไทยดอทอินโฟ www.kruthai.info โรงเรียนในสังกัด 4.bp.blogspot.com 4.bp.blogspot.com
 
Top